Friday, August 19, 2011

Útúrdúr will attend Tekstallianse 2011 in Oslo


Útúrdúr will participate in Tekstallianse 2011 in Olso from the 19-21th of august and we will showcase our publications and introduce Útúrdúr artist bookstore and what we have been up to the past years.


Text Alliance is an exhibition and a festival that showcases small, medium and more or less independent publications.
The event contains both a trade fair, exhibitions and a live program. The public can become familiar with books, magazines and other publications, while going on readings, lectures, panel discussions, debates, launches and concerts.


Information in Norwegian.

TA 2011 arrangeres helgen 19. – 21. august. Programmet tar form. Vi legger ut mere info så snart bitene faller på plass.
Description
Tekstallianse er en messe og en festival som viser frem bredden og mangfoldet blant små, mellomstore og mer eller mindre uavhengige og idealistiske aktører innen litteratur, musikk, billedkunst og teater. Felles for alle utstillerne er en vilje til å etablere et alternativ til den kulturelle offentligheten de store forlagene og de største avisredaksjonene representerer.

Arrangementet rommer både en messe, utstillinger og et live-program. Publikum kan gjøre seg kjent med bøker, tidsskrifter og andre publikasjoner, samtidig som det foregår opplesninger, foredrag, panelsamtaler, debatter, lanseringer og konserter.

Tekstallianse er en videreføring av idéinnholdet i Bergensbrag i Bergen 2004 og i København 2006, som samlet norske og danske litterære småforlag og tidsskrifter. Tekstallianse er også inspirert av den årlige Textmässan i Stockholm, som samler de svenske småforlagene og tidsskriftene.

The website of Tekstallianse

Textalliance takes place in Kunsthall Oslo , 1857 , 0047 and Blå Oslo.